Plan Porodu to rodzaj dokumentu, w którym kobieta zawiera swoje oczekiwania wobec porodu. W myśl obowiązującego od 8 kwietnia 2011 r. standardu opieki okołoporodowej (rozporządzenie Ministra Zdrowia, określające procedury postępowania w opiece nad kobietą i dzieckiem podczas ciąży fizjologicznej, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem, Dziennik Ustaw Nr 187 z dn. 7.10.2010 poz. 1259) przyszła mama plan porodu powinna opracować wspólnie z lekarzem prowadzącym ciążę lub położną. Plan porodu jest częścią dokumentacji medycznej, dlatego tak ważne jest, by pokazać go podczas przyjmowania na oddział położniczy.

 

Co powinien zawierać plan porodu?

Plan porodu powinien odnosić się do okresu przed porodem, poszczególnych etapów porodu (I, II i III fazy porodu) oraz do aspektów opieki okołoporodowej.

Plan porodu bardzo często jest dostępny na stronie internetowej szpitala, w którym chcesz rodzić. Możesz również sama sporządzić taki plan lub skorzystać z kreatora planu porodu. Ważne by w Twoim planie porodu znalazły się odpowiedzi na poniższe kwestie.

Oczekiwania wobec miejsca/warunków porodu:

 • Chciałabym rodzić w sali pojedynczej.
 • Zależy mi, by w sali był/a prysznic lub wanna.
 • Chciałabym, by w sali była toaleta.
 • Mogę rodzić na sali wieloosobowej.
 • Chciałabym mieć możliwość posłuchania swojej muzyki
 • Chciałabym, aby w sali porodowej było przyciemnione światło, panowała cisza.
 • Chciałabym rodzić w swoim ubraniu
 • Chciałabym móc nagrywać poród na kamerę/robić zdjęcia.

Osoba towarzysząca/osoby obecne podczas porodu

 • Chcę rodzić z bliską osobą/doulą.
 • Będę rodzić sama.
 • Chciałabym rodzić z mężem i doulą.
 • Chciałabym, aby osoba towarzysząca była ze mną przy wszystkich/wybranych przeze mnie zabiegach.
 • Zależy mi, aby mojej osobie towarzyszącej udzielano informacji o postępie porodu.
 • Wyrażam/ nie wyrażam zgody na obecność studentów/tek położnictwa i medycyny.
 • Zalety mi na tym, aby podczas porodu obecne były tylko niezbędne osoby z personelu medycznego.

Przygotowanie do porodu

 • Zależy mi, aby nie wykonywano żadnych zabiegów przygotowujących do porodu (lewatywa, golenie krocza), chyba że o nie poproszę.
 • Sama ogolę krocze w domu.
 • Proszę, aby przy przyjęciu do porodu wykonano mi lewatywę.
 • Nie wyrażam zgody na założenie wenflonu, chyba że dojdzie do konieczności podania mi leków dożylnie.
 • Wyrażam zgodę na założenie wenflonu przy przyjęciu do szpitala.

Poród

 • Zależy mi na pełnej i bieżącej informacji o postępie porodu.
 • Zależy mi by mój poród był naturalny, bez zbędnych zabiegów (podanie oksytocyny, przebicie pęcherza płodowego, stałe monitorowanie aparatem KTG), chyba, że sytuacja medyczna będzie tego wymagała, w tej sytuacji chciałabym by dokładnie mi wszystko wyjaśniono.
 • Proszę pytać mnie o zgodę na wszystkie badania i zabiegi podczas porodu.
 • Zależy mi, by wszystkie proponowane interwencie medyczne poprzedzone były wnikliwą analizą mojej sytuacji.
 • Zależy mi by ograniczyć liczbę badań dopochwowych i aby w miarę możliwości odbywały się one w dogodnej dla mnie pozycji.
 • Proszę pozwolić mi na swobodne wydawanie dźwięków i/lub krzyku podczas porodu.
 • Chciałabym móc złagodzić głód w trakcie porodu.
 • Chciałabym pić w trakcie porodu.
 • Nie wyrażam zgody na masaż szyjki macicy i wyciskanie dziecka z brzucha –„chwyt Kristellera”.

Pierwszy okres porodu

 • Chciałabym mieć swobodę poruszanie się w pierwszym okresie porodu.
 • Chciałabym mieć możliwość korzystania z wanny/prysznica.
 • Chciałabym mieć możliwość korzystania ze sprzętów takich, jak drabinka, materac, worek sako.
 • Jeżeli zaistnieje konieczność podania mi kroplówki lub monitorowania stanu dziecka, chciałabym zachować możliwość poruszania się i przyjmowania dowolnej pozycji.

Drugi okres porodu

 • Chciałabym mieć możliwość wyboru pozycji w drugim okresie porodu.
 • W drugim okresie porodu chciałabym przeć zgodnie z tym, jak podpowiada mi instynkt, przeć spontanicznie.
 • Chciałabym mieć możliwość urodzenia dziecka na podłodze, na materacu lub skorzystać ze stołka porodowego.
 • Chciałabym urodzić na fotelu porodowym.
 • W momencie wyłaniania się główki dziecka, chciałabym jej dotknąć.
 • Jeśli będę rodzić w pozycji pionowej, chciałabym mieć możliwość sama przyjąć dziecko.
 • Chciałabym użyć własnego lusterka dzięki któremu będę mogła widzieć pojawiającą się główkę dziecka.
 • Chciałabym prosić o przygaszenie świateł i wyciszenie w chwili, gdy dziecko będzie wychodzić na świat.
 • Zależy mi, aby w trakcie rodzenia się dziecka obecny był tylko niezbędny personel.

Łagodzenie bólu porodowego

 • Proszę nie proponować mi farmakologicznych środków przeciwbólowych, zanim sama o to nie poproszę.
 • Jeśli poproszę o środki przeciwbólowe, proszę poinformować mnie o etapie porodu, na jakim jestem.
 • Chciałabym móc skorzystać ze znieczulenia zewnątrzoponowego.
 • Nie chcę znieczulenia zewnątrzoponowego.
 • Chciałabym móc korzystać z niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu, takich jak masaż przez osobę towarzyszącą, prysznic, imersja wodna.
 • Nie wyrażam zgody na podanie dolarganu oraz innych środków zmieniających świadomość.
 • Jeśli poproszę o ulżenie mi w bólu, prosiłabym o zaproponowanie mi w pierwszej kolejności naturalnych metod łagodzenia bólu porodowego.
 • Jeśli zostanie podane mi znieczulenie zewnątrzoponowe, chciałabym zachować możliwość poruszania się i przyjmowania dowolnej pozycji.

Nacięcie/ochrona krocza

 • Zależy mi na uniknięciu nacięcia krocza.
 • Wolałabym mieć nacięcie krocza.
 • Chciałabym, aby położna starała się ochronić moje krocze poprzez okłady i poinstruowanie mnie w czasie parcia.
 • Proszę o miejscowe znieczulenie przy zszywaniu krocza.
 • Wywołanie/stymulacja porodu
 • Jeśli nie będzie wyraźnych względów medycznych, chciałabym uniknąć wywoływania porodu (w tym przebijania pęcherza płodowego).
 • Zanim zostanie podana mi oksytocyna lub zostanie przebity pęcherz płodowy, chciałabym spróbować naturalnych sposobów stymulowania porodu, takich jak ruch czy masaż brodawek sutkowych.
 • Jeśli wywołanie porodu będzie konieczne, chciałabym, aby najpierw został użyty żel z prostaglandyną, zanim zostanie podana oksytocyna.

Cesarskie cięcie

 • Chciałabym uniknąć cesarskiego cięcia.
 • Jeśli cesarskie cięcie będzie konieczne, chciałabym zostać o wszystkim dokładnie poinformowana.
 • Chciałabym, by osoba towarzysząca mogła być obecna podczas operacji.
 • Zależy mi, by mieć możliwość jak najszybszego pierwszego kontaktu z dzieckiem, jeśli stan zdrowia dziecka będzie na to pozwalał.
 • Jeśli będzie to możliwe, chciałabym aby dziecko zostało oddane na ręce osoby towarzyszącej od razu po porodzie.
 • Jeśli będzie to możliwe, chciałabym nakarmić dziecko jak najszybciej po porodzie.

Po porodzie

 • Zależy mi, by towarzysząca mi osoba mogła przeciąć pępowinę.
 • Zależy mi, by pępowina została przecięta dopiero wtedy, gdy przestanie tętnić.
 • Chciałabym, aby moje dziecko było u mnie na brzuchu w kontakcie „skóra do skóry” tak długo, jak będziemy tego potrzebowali.
 • Chciałabym nakarmić moje dziecko piersią jeszcze na sali porodowej.
 • Chciałabym, aby moje dziecko zostało owinięte w pieluszki, które przyniosłam z domu.
 • Chciałabym, aby moje dziecko zostało ubrane w rzeczy, które przyniosłam z domu.
 • Zależy mi na tym, aby dziecko po porodzie zostało tylko osuszone i okryte pieluszkami.
 • Nie wyrażam zgody na robienie zdjęcia mojemu dziecka podczas ważenia, zwłaszcza z użyciem lampy błyskowej.
 • Proszę zważyć i zmierzyć moje dziecko po zakończeniu pierwszego kontaktu skóra do skóry.
 • Chciałabym od razu po porodzie dowiedzieć się, ile waży i mierzy moje dziecko.
 • Chciałabym trzymać dziecko na rękach podczas rodzenia się łożyska i w trakcie ewentualnych innych zabiegów.
 • Proszę o wykonanie wstępnej oceny stanu noworodka na podstawie skali Apgar podczas kontaktu “skóra do skóry”, gdy dziecko będzie leżało na moim brzuchu.
 • Proszę o przeprowadzenie pełnego badania lekarskiego w późniejszym czasie, po zakończeniu pierwszego kontaktu, jeśli nie będzie przeciwwskazań medycznych.

Trzeci okres porodu

 • Zanim zostaną podane mi środki naskurczowe, chciałabym spróbować urodzić łożysko samodzielnie.
 • Nie zgadzam się na podanie środków naskurczowych w 3. okresie porodu.
 • Chciałabym mieć możliwość przystawienia dziecka do piersi zanim urodzę łożysko.

Na oddziale położniczym

 • Chciałabym, aby dziecko było cały czas ze mną w pokoju.
 • W momencie, gdy odzyskam siły, chciałabym, aby dziecko było ze mną w pokoju.
 • Chciałabym, aby dziecko było ze mną w pokoju w ciągu dnia, a w nocy na sali noworodkowej.
 • Chciałabym zostać dokładnie poinstruowana, jak mam przewijać i kąpać dziecko.
 • Jestem doświadczoną mamą, będę sama przewijać i kąpać dziecko.
 • Chciałabym, aby kąpiel dziecka i inne czynności pielęgnacyjne oraz ew. badania i zabiegi odbywały się w obecności mojej lub ojca dziecka.
 • Zakładając, że i ja i dziecko będziemy czuć się dobrze, chciałabym być wypuszczona do domu najszybciej jak to jest możliwe.

Karmienie noworodka

 • Planuję karmić dziecko piersią.
 • Nie wyrażam zgody, by moje dziecko było dokarmiane lub dopajane, chyba, że będą wyraźne medyczne wskazania.
 • Proszę nie dokarmiać/nie dopajać dziecka bez uzgodnienia tego ze mną.
 • Chciałabym mieć możliwość skorzystania z porady konsultanta laktacyjnego.
 • Nie planuję karmić dziecka piersią.
 • Nie wyrażam zgody na podawanie dziecku smoczka.

Szczepienia

 • Nie wyrażam zgody na szczepienie dziecka w pierwszej dobie.
 • Zgadzam się na szczepienie dziecka.
 • Proszę, aby szczepienie dziecka odbyło się w obecności mojej lub ojca dziecka.

Ważne informacje dodatkowe (na przykład):

 • Mam tendencję do omdleń. To mój trzeci poród, po obu poprzednich straciłam przytomność.
 • Mam niską tolerancję na uczucie głodu, szybko opadam z sił. Zależy mi, aby w trakcie porodu mieć możliwość zjedzenia wysokokalorycznej przekąski.
 • Chciałabym mieć szkła kontaktowe albo okulary przez cały czas porodu.
 • Proszę o ograniczenie liczby badań dopochwowych ze względu na traumatyczne przeżycia z mojej przeszłości.
 • Miałam pobierany wymaz z pochwy w kierunku zakażenia bakteryjnego.
 • Mam krew Rh -.
 • Mam cukrzycę ciążową.
 • Mam cukrzycę.
 • Mam problemy ze słuchem.
 • Mam kłopoty ze wzrokiem.

 

Nie bój się pytać, prosić, wymagać. Może się oczywiście zdarzyć, że z powodów medycznych Wasz poród będzie wyglądał nieco inaczej, niż zaplanowaliście – najważniejsze jest dobro dziecka i twoje. Plan nie jest czymś, co ogranicza lekarza. Wszelkie zmiany muszą być uzasadnione przebiegiem porodu i powinnaś być o nich poinformowana.

Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Wam szczęśliwego i szybkiego rozwiązania :)

POWODZENIA !!!

Źródło:

http://www.rodzicpoludzku.pl/

 

Potrzebujesz wsparcia lub pomocy przy napisaniu planu porodu?

Zapoznaj się z moją ofertą Douli Blisko Matki :)

 

Podziel się swoim zdaniem zostawiając komentarz poniżej.

About Agnieszka Skoczylas

Agnieszka Skoczylas - psycholog dziecięcy i mama 3Panien. Propagatorka rodzicielstwa bliskości, karmienia piersią i zdrowego stylu życia. Instruktorka masażu Shantala. Doula. Blogerka. Udziela rodzicom konsultacji w duchu Rodzicielstwa Bliskości i Porozumienia bez Przemocy (NVC).

7 Comments

 1. Wszystko ladnie pieknie napisane a rzeczywistosc zupelnie inna…

 2. Rzeczywistosc owszem ciezka trzeba trafic i tez byc na tyle otwartym i usmiechnietym a nie z gory bo ja w planie napisalam. Rodzilam w Poznaniu z planem ale po pierwsze napisalam go formie listu po drugie napisalam ze wolalabym w miare mozliwosci by… niz chce/nie chce. W szpitalu spedzilam z corka 5dni i pomimo poczatkowych obiekcji wiekszosci personelu to w trakcie calego pobytu tylko 1 pielegniarka przez godzine tlukla co uwaza o planach porodu a jak zauwazyla ze jej nie slucham bo jestem tu dla corki nie dla niej to zakonczyla zdaniem najwazniejszy spokoj i milosc i sobie poszla. Przyszlym mamom zycze usmiechu i dystansu pamietajcie ze jestescie dla dziecka nie dla personelu ale personel tez ludzie nie traktujcie ich z gory bo ja chce bo ja mam prawo aby bylo po mojemu. Po Waszemu bedzie niedlugo w domu :-)

 3. Niestety drogie mamy, tak rzeczywistość w Polsce właśnie wygląda, zwłaszcza w przypadku wszelkich nowinek, do których nie zwykli się ludzie jeszcze przyzwyczaić. Prawda jest taka, że jeśli będziemy pomijać ten dokument, to cały proces przywykania będzie się wydłużał i wydłużał…

 4. Zgadzam sie w zupelnosci ,ja swoje trzecie dziecko rodxilam w Niemczech i nie musialam robic zadnego planu bo wszystko co w nim zawarte bylo wykonywane przez lekarzy polozne i pielegniarki od noworodkow bez uprzedniego ustalania tak wiec jeden swiat a dzialania zupelnie rozne;)

 5. Super artykuł :) trzeba pisać, inaczej stare myślenie i odbieranie rodzącej praw nigdy sie nie zmieni.

 6. A mnie osobiscie zaskakuje, ze w tym planie jest zawarta zgoda lub jej brak, na chwyt Kristellera, ktory ze wzgledu na wysokie ryzyko dla zdrowia i zycia matki i dziecka, jest w Polsce nielegalny….

 7. Rodziłam cztery tygodnie temu w dobrym szpitalu, gdzie personel liczy się ze zdaniem pacjentki. Miałam plan porodu, ale rzeczywistość rozminęła się z moimi oczekiwaniami: poród był wywoływany, założono mi cewnik Foley’a, podano oksytocynę, przebijano pęcherz płodowy, w trzeciej fazie porodu dostałam dodatkowe środku naskurczowe, miałam co chwilę podłączane ktg. Nie protestowałam, zdałam się na lekarzy i położne, ich wiedzę i doświadczenie, bo moje wyobrażenie porodu naturalnego, instynktownego było… wyobrażeniem:) Podczas porodu, po końskiej dawce oksytocyny, błagałam o zzo, ktorego absolutnie nie chciałam wcześniej i zapisała to w planie porodu- finalnie, nie podano mi go, bo zaczęła się druga faza i było za późno. Fakt faktem, położna robiła wszystko, by ochronić moje krocze – pęknięcie było niewielkie, sama zachęcała mnie, bym krzyczała (wstydziłam się).
  Przy drugim porodzie będę mądrzejsza i mniej radykalna;)

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Na tej stronie są ciasteczka!
Więcej...