fbpx

Świąteczna promocja

paczka-01

Regulamin promocji „Paczka konsultacji z psychologiem dziecięcym”

§ 1 Organizator

Organizatorem promocji pod nazwą „Paczka konsultacji z psychologiem dziecięcym”, zwanej dalej „Promocją” jest Blisko Dziecka Agnieszka Skoczylas z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Osmańczyka 22/7, 01-494 Warszawa.

§ 2 Czas trwania

Promocja trwa od 3 grudnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 3 Uczestnicy i warunki promocji

1. Uczestnikami promocji mogą być rodzice niemowląt i małych dzieci do lat 3, zamieszkujący teren Warszawy, bądź okolic Warszawy.

2. Do skorzystania z Promocji uprawnia odbycie pierwszej konsultacji w terminie trwania promocji.

3. Uczestnik Promocji ma pełną dowolność w wyborze terminu drugiej konsultacji, z zastrzeżeniem, że będzie ona miała miejsce do 31 grudnia 2016 roku.

4. Warunkiem skorzystania z Promocji jest płatność z góry równowartości 200 zł podczas pierwszego spotkania.

5. Konieczna jest wcześniejsza telefoniczna, bądź mailowa rezerwacja terminu pierwszej konsultacji.

§ 4 Akceptacja regulaminu

1. Udział w Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

Na tej stronie są ciasteczka!
Więcej...