fbpx

FAQ – najczęściej zadawane pytania o szczepienia.

Podjęcie decyzji o nieszczepieniu siebie, czy swojego dziecka nasuwa szereg pytań, na które najczęściej trudno znać odpowiedzi. Rodzą się wątpliwości, czy aby na pewno podjęta decyzja, jest słuszna, skoro szczepienia są obowiązkowe i zalecane przez specjalistów. O sensie szczepienia, a raczej jego braku pisałam ostatnim razem TUTAJ. Dzisiaj postaram się udzielić Wam wyczerpujących odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania odnośnie szczepionek oraz nie-szczepienia.

1. Czy szczepić dziecko w pierwszej dobie życia?

Nie. Tylko w 6 państwa europejskich (Polska, Chorwacja, Węgry, Irlandia, Portugalia i Bułgaria) szczepi się dziecko w pierwszej dobie życia przeciwko gruźlicy oraz w 7 państwach przeciwko WZW B (Polska, Rumunia, Hiszpania. Chorwacja, Estonia,  Portugalia i Bułgaria). W większości Państw program szczepień rozpoczyna się w 2 miesiącu życia, a w niektórych Państwach w ogóle nie szczepi się przeciwko gruźlicy (Austria, Belgia, Dania, Niemcy, Grecja, Islandia, Luksemburg, Malta, Holandia, Hiszpania).

2. Czy istnieją bezpieczne szczepionki?

Bezpieczeństwo szczepień ochronnych zależy od:

 • rodzaju szczepionki i zastosowanego w niej adiuwanta oraz jej pozostałych składników,
 • ilości i częstotliwości dawek,
 • wieku pacjenta, jego aktualnego stanu zdrowia oraz
 • jego wrodzonych predyspozycji do powikłań poszczepiennych.

Szczepienie nie jest zabiegiem pozbawionym objawów niepożądanych (wczesne i późne odczyny poszczepienne).

3. Które szczepionki w swoim składzie zawierają rtęć?

Na polskim rynku thimerosal zawierają:

 • Euvax (Wzw B, Life Sciences, prod. koreańska),
 • Engerix B (Wzw B, Glaxo),
 • D.T.COQ (DTP, Sanofi),
 • DTP (Biomed, Kraków),
 • TETRAct-HIB (DTP+Hib) (Sanofi),
 • D – Szczepionka błonicza (Biomed),
 • DT – Szczepionka błoniczo-tężcowa (Biomed),
 • DTP – Szczepionka błoniczo-tężcowo-krztuścowa (Biomed),
 • Szczepionki przeciw grypie.

4. Czy szczepionki skojarzone są lepsze dla dziecka?

W świetle wiedzy współczesnej immunologii stosowanie szczepionek poliwalentnych (skojarzonych), czyli skierowanych jednorazowo przeciwko wielu antygenom (INFANRIX-IPV-Hib, INFANRIX HEXA, DTaP-IPV i inne) obarczone jest większym ryzykiem odczynu autoimmunologicznego niż szczepionek monowalentnych, to znaczy skierowanych tylko przeciw jednemu antygenowi (chorobie). Szczepionek skojarzonych nie powinno się stosować u noworodków i niemowląt w pierwszym półroczu życia.

5. Czy szczepionki powodują autyzm?

Dr William Thompson, amerykański naukowiec z CDC (Centers for Disease Control and Prevention, polski odpowiednik PZH i GIS), przekazał informacje o ukrywaniu przez tę instytucję ponad 10 lat faktu, iż afroamerykańscy chłopcy, którzy otrzymali szczepionkę MMR przed ukończeniem 3 r. życia, chorowali na autyzm o 340% częściej niż ci, którzy otrzymali ją później. Więcej informacji tutaj.

6. Czy szczepić przeciwko Polio?

Do zarażenia wirusem Polio dochodzi na drodze oralno-fekalnej. Publikacje naukowe sugerują, że szczepionkowy wirus typu 1 był wydalany rzadziej przez dzieci nieszczepione niż przez dzieci szczepione uprzednio IPV. Dzieci nieszczepione wydalają szczepionkowe wirusy polio krócej i w znacznie mniejszej ilości niż osoby szczepione. Jasno wynika z tego, że należy odejść od stosowania szczepień doustnych OPV na rzecz podania IPV w 6 roku życia. Badania naukowe wskazują na to, że gdyby doszło do zawleczenia dzikiego wirusa Polio do placówki pełnej dzieci szczepionych, dzieci nie zaszczepione stają w obliczu zagrożenia. Do tego, jak się okazuje dzieci szczepione bez wystarczającej odporności jelitowych błon śluzowych mogą być głównym źródłem wydalania i roznoszenia wirusów polio.

7. Czy szczepić przeciwko krztuścowi?

Literatura naukowa od dawna opisuje, że szczepionki chronią przez pewien czas (3-4 lata) duży odsetek szczepionych przed zachorowaniem, ale wpływają w niewielkim stopniu lub wcale na kolonizacje bakterii B.Pertussis. Brak lub znikomy wpływ szczepień dzieci na kolonizację tej bakterii u szczepionych osób oznacza, że szczepienia nie mają znaczącego wpływu na transmisję i krążenie tego zarazka w populacji, co potwierdza szereg dotychczasowych publikacji. Ekspert dr James Cherry potwierdza brak wpływu dotychczasowych szczepień na ilość krążącej bakterii krztuśca i dochodzi do wniosku, że poziom krążenia bakterii jest na podobnym poziomie jak w okresie przed wprowadzeniem szczepień. Odpowiedź na pytanie o zasadność szczepień nasuwa się sama, ale na wszelki wypadek spójrzcie na poniższy wykres.

8. Co to znaczy, że szczepionka jest wyprodukowana z abortowanych płodów?

W 1964 roku w Wielkiej Brytanii aborcji poddała się 27-letnia kobieta z “przyczyn psychiatrycznych”. Życie straciło jej 14-tygodniowe dziecko płci męskiej, z którego tkanki płucnej pobrano komórki i wyprowadzono z nich tak zwaną linię komórkową MRC-5. Pobrania komórek dokonuje się bezpośrednio po aborcji, wtedy kiedy jeszcze wszystkie ich funkcje życiowe są zachowane. Tylko w ten sposób uzyskane komórki są w stanie dalej rozmnażać się w warunkach laboratoryjnych. Rodzice dziecka zostają przebadani pod kątem obciążenia ich ryzykiem wystąpienia chorób nowotworowych. Matka dziecka musi przejść testy wykluczające u niej choroby zakaźne. Cały “zabieg” przeprowadza się z zachowaniem szczególnej sterylności. Chodzi o to, aby komórki były w pełni “bezpieczne” i “użyteczne”. Komórki te znajdują się obecnie w bankach komórek, gdzie są namnażane i wykorzystywane przez koncerny farmaceutyczne produkujące szczepionki.

Nieliczni wiedzą, że wiele szczepionek przeciwko popularnym chorobom zakaźnym produkowanych jest w oparciu o linie komórkowe pochodzące z ciał dzieci, które straciły życie w wyniku aborcji. Należą do nich m.in. stosowane w Polsce: potrójnie skojarzona szczepionka przeciwko odrze, różyczce i śwince (Priorix lub MMR II), stosowana w 13-tym miesiącu i dziesiątym roku życia dziecka oraz doustna szczepionka przeciwko poliomyelitis (Polio Sabin Oral), stosowanej w szóstym roku życia dziecka.

9. Czy szczepienia są obowiązkowe?

Tak. Art. 5 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi stwierdza:

Osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązane na zasadach określonych w ustawie do:

 1. poddawania się badaniom sanitarno-epidemiologicznym, w tym również postępowaniu mającemu na celu pobranie lub dostarczenie materiału do tych badań;
 2. poddawania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych;

10. Czy nie-szczepienie grozi jakąś karą?

Nie. Obecna Ustawa o szczepieniach nie zawiera żadnego przepisu dającego możliwość karania za nie-szczepienie. Sanepid różnymi sposobami usiłował (i czasami usiłuje nadal) nałożyć karę grzywny wykorzystując przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Obecne orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego zamyka możliwość karania przez Sanepid. W wyroku z dnia 01.08.2013 Sygn. akt. II OSK 745/12, sąd stwierdził, że Sanepid nie może nakładać grzywny za brak szczepień, gdyż nie jest organem właściwym (tutaj więcej może zdziałać wojewoda).

11. Co może zrobić Sanepid?

Sanepid może:

 1. nie podejmować żadnych działań uważając, że sprawa należy do wojewody;
 2. wysłać informację / wezwanie / przypomnienie o obowiązku szczepień;
 3. wysłać pismo informujące, że sprawę przekazuje do wojewody;
 4. wystawić Tytuł Wykonawczy.

W przypadku sytuacji opisanej w punkcie 2 i 3 należy wysłać pismo o odmowie badania kwalifikacyjnego (dostępne tutaj).

Punkt 4 wymaga reakcji w postaci złożenia odwołania pt. “Zarzuty do postępowania egzekucyjnego” (wzór jest dostępny tutaj).

12. Jak obecnie wygląda sytuacja nie-szczepienia w Polsce?

Wiele Sanepidów w Polsce nie podejmuje w ogóle żadnych działań. Te które podejmują na ogół wysyłają najpierw upomnienie, a potem kierują sprawę do wojewody. Obecnie kilku wojewodów zaczęło wystawiać postanowienia o nałożeniu grzywny (kujawsko-pomorski, wielkopolski, warmińsko-mazurski). Kwoty grzywny są w granicach 400-500 zł.

13. Jak postępować w przypadku otrzymania upomnienia lub grzywny?

W przypadku otrzymania upomnienia należy złożyć pismo “Odmowa badania kwalifikacyjnego” – wzory pism do pobrania na stronie STOP NOP (tutaj).
W przypadku Grzywny – warto napisać na forum STOP NOP w temacie “prośby o pomoc” (tutaj). Dostaniemy odpowiednie wzory odwołań, z racji tego że każda sprawa może być różna, nie stosuje się gotowych wzorów.

14. Przychodnia przysyła upomnienia, co należy zrobić?

Jeżeli nie chcecie szczepić dziecka, macie do wyboru kilka opcji.

 1. Możecie nic nie robić. Nie ma obowiązku odpowiadania na pisma z przychodni ani składania żadnych oświadczeń.
 2. Możecie złożyć oświadczenie, że nie zgadzacie się na przeprowadzenie żadnych szczepień, ale trzeba liczyć się z tym, że może to przyśpieszyć przekazanie stosownej informacji do Sanepidu. Pisemna deklaracja o odmowie poddania dziecka szczepieniom zdejmuje z przychodni ciężar upominania pacjenta i tłumaczenia się Sanepidowi z niewykonanych szczepień. Często też kończy temat namawiania pacjenta przez lekarza czy pielęgniarki do szczepienia, jednakże może przyśpieszyć działania Sanepidu.

15. Czy muszę podpisać oświadczenie w przychodni o odmowie szczepień?

Nie, nie ma takiego obowiązku. Można złożyć takie oświadczenie, ale to nie jest nasz obowiązek.

16. Jak uniknąć zaszczepienia dziecka w szpitalu po urodzeniu?

Opcja 1. W trakcie przyjęcia dziecka do szpitala składacie pisemne oświadczenie o treści:
My niżej podpisani … nie wyrażamy zgody na wykonanie jakichkolwiek szczepień ochronnych w szpitalu … na naszym dziecku bezpośrednio po urodzeniu, ani w całym okresie pobytu w szpitalu.

Opcja 2. Nie podpisywać żadnych oświadczeń, ale oznajmić swoją wolę ustnie. W tej sytuacji trzeba stale pilnować dziecka, gdyż może być zaszczepione np. na skutek niepoinformowania wszystkich osób odpowiedzialnych za szczepienia.

Na poniższe pytania:

 • W jaki sposób Sanepid może próbować nałożyć na mnie karę?
 • Co może zrobić wojewoda?
 • Czy to prawda, że grzywna może wynosić aż 50 000 zł?
 • Czy nałożoną grzywnę muszę od razu zapłacić?
 • Czy mogę jeszcze dostać karę 1500 zł z kodeksu wykroczeń?
 • Czy dziecko może być zaszczepione siłą?
 • Czy obowiązek szczepień jest zgodny z Konstytucją?
 • Jak można przymuszać do szczepień skoro wiadomo że są szkodliwe?
 • Czy mogę odmówić wykonania szczepień powołując się na Kartę Praw Pacjenta?
 • Czy obowiązek szczepień jest zgodny z prawem UE?
 • Czy można odmówić szczepień z przyczyn religijnych lub etycznych?
 • Kto może odroczyć dziecko od szczepienia lub je całkowicie zwolnić?
 • Skąd Sanepid wie, że nie szczepię dzieci?
 • Czy mogę wziąć kartę szczepień mojego dziecka z przychodni?
 • Czy mogę szczepić dzieci w prywatnej przychodni?
 • Do jakiego wieku dziecko podlega obowiązkowi szczepień ochronnych?
 • Ukończyłem niedawno 18 lat, czy dalej muszę się szczepić?
 • Czy brak szczepień w książeczce może być przeszkodą w przyjęciu do przedszkola, szkoły czy uczelni wyższej?
 • Wyjeżdżam na dłużej za granicę, czy dalej mam obowiązek szczepienia?
 • Czy mogę po prostu nie odbierać pism z Sanepidu?
 • Nie odwołałem się w terminie, co teraz?
 • Czy sanepid może skierować sprawę do Sądu Rodzinnego?

i szereg innych pytań i prawnych zagadnień odpowiedź znajdziecie na stronie STO NOP (tutaj).

Agnieszka Skoczylas

Agnieszka Skoczylas - psycholog dziecięcy i mama 3Panien. Propagatorka rodzicielstwa bliskości, chustonoszenia, karmienia piersią i zdrowego stylu życia. Instruktorka masażu Shantala. Doula. Blogerka. Udziela rodzicom konsultacji w duchu Porozumienia bez Przemocy (NVC). Prowadzi poradnię opiekuńczo-wychowawczą. W ciągłym biegu i niedospaniu z głową pełną pomysłów.

You May Also Like

5 thoughts on “FAQ – najczęściej zadawane pytania o szczepienia.

 1. wiecej szkód niż pozytku ze szczepien. No bo skąd te wszystkie astmy, alergie, adhd, cukrzyce, atopowe zapalenia skóry czy alergie? Dlaczego w pierwszej dobie życia szczepi sie tylko w 3 krajach UE: Polsce, Rumunii i Bułgarii? Dlaczego w pierwszych dwóch miesiacach nie szczepi się w normalnych krajach takich jak Czechy, Niemcy, Włochy, Francja, Szwecja, Wielka Brytania itd.? Dlaczego w tych normalnych krajach już wiele lat temu wycofano szczepionkę BCG (gruźlica)? Pytan jest wiele a rzadko który rodzic zadaje sobie trud by sobie na nie odpowiedzieć. Podobno 60% polskich rodziców nawet nie prosi przed szczepieniem o ulotkę by poznać skutki uboczne, NOPy. Absurd.

  1. Bardzo Ci dziękuję za ten komentarz! Uświadomił mi on, że może jednak uda się coś zmienić, może uda się wspólnymi siłami zwiększyć rodzicielską świadomość…
   Mój mąż ostatnio przez cały wieczór zastanawiał się, jak pracownicy koncernów farmaceutycznych i innych miejsc powiązanych z produkcją i marketingiem szczepionek mogą spokojnie spać, żyć w takim kłamstwie. Myślę, że poniekąd żyją oni w niewiedzy, w innym przypadku zatraca się moja wiara w ludzkość…

 2. Estera Berska via Facebook pisze:

  Bo Polak jest mądry……i wie na czym pieniążki robić :-P

 3. Estera Berska via Facebook pisze:

  Nasze państwo nakazuje, ale konsekwencji to już nie ma żadnych! Gdzie My żyjemy :-/

Comments are closed.

Na tej stronie są ciasteczka!
Więcej...